Welcome to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ие, ЧОЙС ЕООД като южнокорейка компани в Българи, имаме удоволтвието да Ви е предтавиме като едни от водещите производители, вноители и изноители на полуготови храни от 1990 г. доега, като нашата цел е да предтавиме най-виококачетвените продукти.

Компанита е пециализиране в облатта на апетитните и ароматни полуготови пагети (ramen), интантен кафемик и, безмалена (диетична) уха метана.

През годините ме изградили дитрибуторка мрежа, покриваща почти цла Българи, (около 90%) и продължаваме разширването на пазари извън траната.

ашата гама от продукти е позната под търговкото име “Mr.Park е широк обхват от вкуове и рафаовки. Спагетите е произвеждат в ертифицирани първоклани фабрики, разполагащи итеми HACCP,  GMO FREE, HALAL, SQF2000 и а  BRC-ертифицирани на най-виоко ниво. ие имаме изключителното удоволтвие да предложиме на нашите потребители възможнотта да имат еднакво виококачетвени продукти, пакетирани под тхната търговка марка. Ще бъдеме доволни да объдиме евентуални бъдещи договори за тази ценена улуга.

ие винаги ме били отговорна компани. Винаги ме е грижили за нашите клиенти, формирайки дълги и дълбоки взаимоотношени, изградени в атмофера на доверие и разбиране. Те винаги а знаели че могат да разчитат на на за да поддържаме потонни цени и качетво на нашите продукти, както и тхното качетво, облужване, табилнот и ътрудничетво.

ие милиме за бъдещето, и потонно търиме нови и по-добри пътища да дадеме най-доброто на тези, които а ни е доверили – нашите клиенти.

Бог да ви благолови!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ltd

* Head Office

"Mr.Park" Business Center. Geogi Kyumyurdjiev str. Levski G. 1836 Sofia, Bulgaria

Tel. : ++359 (2) 491 3335, 491 3336  Fax : ++359 (2) 491 3337  

E-mail : ok@mrpark.biz                              

 

John T. Park / CEO

Jelio Todorov / General Sales Manager

 

 

 

* Office in Korea

 

Choice Korea Corp. Seoul Korea

E-mail : david@mrpark.biz

David Kang

 

 

 

 

 

 * Factory in Bulgaria

 * Choice Business Center

 

 

 

 

 

 

 

@ Copyright Choice Ltd. since 06.2005                                                                          Jesus loves you